Askern Moss Road Infant Academy

Infant Moss Road, Askern, Doncaster, South Yorkshire DN6 0NE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 802 160 £294 n/a +21%
Y llynedd 35,000 5,730 £8,520 £4,900 -7.0%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,190 251 £174 n/a +30%
Y llynedd 80,700 17,000 £11,800 dim n/a
Trydan data: 2 Gorff 2019 - 22 Medi 2023. Nwy data: 9 Chwe 2022 - 22 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,700 760 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£3,000 4,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£5,400 2,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£7,400 3,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,900 860 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Askern Moss Road Infant Academy Staff

Askern Moss Road Infant Academy Pupils