The Farnley Academy

Secondary Chapel Lane, Farnley LS12 5EU

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 19,200 3,830 £9,620 n/a +7.8%
Y llynedd 926,000 154,000 £276,000 £178,000 -11%
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,790 587 £83.80 n/a +32%
Y llynedd 963,000 202,000 £28,900 £2,420 n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 19 Medi 2023. Nwy data: 13 Chwe 2022 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan!
O Na! Mae defnydd cyfartalog trydan yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 7.8% o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Eich defnydd trydan wythnosol ar gyfartaledd yn ystod gwyliau'r Haf oedd 13,000 kWh o gymharu â12,000 kWh yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr haf.  
Beth allwch chi ei ddiffodd i arbed ynni yn ystod y gwyliau nesaf?
Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 9.2% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £15,000 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£2,100 29,000 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£5,700 40,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£23,000 16,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£180,000 100,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£120,000 69,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Iau 1af Meh 2023
2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Mer 3ydd Mai 2023

The Farnley Academy Pupils