Oasis Academy - Immingham

Secondary Pelham Road, Immingham DN40 1JU

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 10,600 722 £3,280 n/a +2.5%
Y llynedd 564,000 66,100 £212,000 £159,000 -20%
Nwy Wythnos ddiwethaf 3,850 808 £231 n/a 520%
Y llynedd 640,000 134,000 £52,700 dim -32%
Trydan data: 18 Rhag 2019 - 27 Medi 2023. Nwy data: 9 Meh 2020 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 16.4C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £710.
Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 9.1% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £11,000 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£35,000 19,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£6,400 23,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£100,000 53,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£130,000 69,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£7,200 25,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Iau 1af Medi 2022

Oasis Academy - Immingham Pupils