Accrington Academy

Secondary Queens Road West, Accrington BB5 4FF

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 1,180,000 183,000 £236,000 £181,000 -13%
Nwy Wythnos ddiwethaf 26,700 5,610 £2,030 n/a +21%
Y llynedd Data ar gael o Mer 04 Hyd 2023
Trydan data: 2 Hyd 2020 - 17 Medi 2023. Nwy data: 1 Hyd 2022 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,000 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £200 ac wedi cynhyrchu 150 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 120 kW yn y gaeaf i 81 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £4,000 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£49,000 42,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£180,000 150,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£140,000 110,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£48,000 40,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£4,300 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Accrington Academy Pupils