Oasis Academy - Leesbrook

Secondary Roxbury Avenue, Oldham OL4 5JE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 8,130 798 £2,520 n/a -0.8%
Y llynedd 426,000 69,600 £161,000 £93,500 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 3,640 765 £219 n/a +9.8%
Y llynedd 848,000 178,000 £72,400 dim n/a
Trydan data: 30 Ebr 2022 - 28 Medi 2023. Nwy data: 11 Gorff 2022 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 34 kW yn y gaeaf i 22 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £13,000 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,600 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £300 ac wedi cynhyrchu 310 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£12,000 6,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£13,000 44,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£47,000 25,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£76,000 40,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£23,000 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Oasis Academy - Leesbrook Pupils