Oasis Academy - Aspinal

Primary Broadacre Road, Gorton, Manchester M18 7NY

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 959 93.2 £297 n/a -0.8%
Y llynedd 39,400 6,510 £14,900 £1,720 n/a
Trydan data: 7 Tach 2021 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 43% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £2,400 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 1.4 kW yn y gaeaf i 2.4 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £520 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£860 500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,100 1,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,600 880 kg CO2
£7,800 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

Oasis Academy - Aspinal Pupils