Oasis Academy - Media City UK

Secondary King William Street, Salford M50 3UQ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 12,600 2,320 £3,890 n/a -8.1%
Y llynedd 708,000 111,000 £266,000 £192,000 -28%
Nwy Wythnos ddiwethaf 5,450 1,140 £327 n/a +3.6%
Y llynedd 797,000 167,000 £68,000 dim n/a
Trydan data: 18 Rhag 2019 - 19 Medi 2023. Nwy data: 12 Gorff 2022 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

O Na! Mae defnydd cyfartalog trydan yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 22% o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Eich defnydd trydan wythnosol ar gyfartaledd yn ystod gwyliau'r Haf oedd 11,000 kWh o gymharu â8,900 kWh yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr haf.  
Beth allwch chi ei ddiffodd i arbed ynni yn ystod y gwyliau nesaf?
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 72 kW yn y gaeaf i 41 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £19,000 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£37,000 21,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£11,000 39,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£110,000 62,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£160,000 86,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£45,000 24,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynhaliwch Ddiwrnod Haenu i Fyny Pweru i Lawr

Gwe 11eg Tach 2022
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Sul 4ydd Medi 2022

Oasis Academy - Media City UK Staff

Oasis Academy - Media City UK Pupils