Admirals Academy

Primary Admirals Way, Thetford, Norfolk IP24 2JT

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,440 147 £526 n/a +0.4%
Y llynedd 76,200 12,700 £32,700 £13,200 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 307 64.5 £35.90 n/a n/a
Y llynedd 34,700 7,280 £4,050 dim +5.5%
Trydan data: 12 Tach 2021 - 25 Medi 2023. Nwy data: 1 Medi 2018 - 14 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan a nwy!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 8.5 kW yn y gaeaf i 4.3 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £2,500 yn flynyddol.
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 3.8% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £600 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,400 710 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£12,000 5,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£11,000 5,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£4,700 2,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£130 230 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Gwe 1af Medi 2023

Admirals Academy Pupils