Southery Academy

Primary Westgate Street, Southery, Downham Market, Norfolk PE38 0PA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 967 93.6 £352 n/a +1.1%
Y llynedd 49,700 8,200 £21,300 £14,400 +1.2%
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Newyddion Drwg!  Mae defnydd trydan eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf 2023 wedi cynyddu 3.2% o gymharu â Haf 2022. RhwngDydd Sadwrn 22 Gorff 2023 a Dydd Mawrth 5 Medi 2023 gwnaethoch ddefnyddio 2,900 kWh sydd wedi costio £1,100. Mae hyn yn gynnydd o 91 kWh o gymharu â'r un cyfnod yn ystod y gwyliau llynedd ac wedi rhyddhau 150 kg CO2 ychwanegol.
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 5.6 kW yn y gaeaf i 2.3 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £2,400 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£5,100 2,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£12,000 5,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£7,700 3,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,300 570 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,900 890 kg CO2
£7,300 Dysgu rhagor

Southery Academy Pupils