Lingwood Primary Academy

Primary Station Road NR13 4AZ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,260 112 £189 n/a +8.2%
Y llynedd 62,200 9,590 £9,320 £2,840 -5.4%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 125,000 26,200 £3,750 dim n/a
Trydan data: 16 Hyd 2020 - 25 Medi 2023. Nwy data: 29 Gorff 2022 - 15 Awst 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 8.2%, gan gostio £14 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 3.9 kW yn y gaeaf i 2.1 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £440 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£870 1,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£1,900 2,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£630 4,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£730 820 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£2,800 3,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
10 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Creu Mascot Ynni ar gyfer eich ysgol

Iau 9fed Chwe 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal ymgyrch i gau drysau a ffenestri pan fydd y gwres ymlaen

Iau 9fed Chwe 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Rhannu'r neges arbed ynni gyda rhieni a'r gymuned leol

Iau 9fed Chwe 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Dylunio posteri i atgoffa disgyblion i beidio â gwastraffu bwyd

Iau 9fed Chwe 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Creu posteri arbed ynni

Iau 9fed Chwe 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Siarad â'r gofalwr am ddiffodd y gwres a'r dŵr poeth yn ystod gwyliau'r ysgol

Mer 8fed Chwe 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion yn cwrdd â'r gofalwr neu reolwr safle i drafod eu rôl mewn arbed ynni

Mer 8fed Chwe 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion yn siarad â busnes yr ysgol neu’r rheolwr ystad am wella effeithlonrwydd goleuadau’r ysgol

Mer 8fed Chwe 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion yn siarad â gofalwr yr ysgol am wella rheolyddion gwresogi

Mer 8fed Chwe 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Diffodd y gwres ar gyfer yr haf

Mer 8fed Chwe 2023

Lingwood Primary Academy Pupils