North Wootton Academy

Primary Priory Lane, North Wootton, King's Lynn, Norfolk PE30 3PT

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 166,000 34,800 £17,500 £3,600 -30%
Nwy data: 1 Medi 2018 - 27 Ebr 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd fe wnaethoch chi ddefnyddio 610 kWh o nwy a0 kWh o drydan yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr hydref 2022. Diffoddwch eich gwres, dŵr poeth ac offer trydanol i arbed tua£72 eleni. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£800 1,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£480 960 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gwella eich rheolaeth thermostatig
£1,300 2,600 kg CO2
£1,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Gwe 1af Medi 2023

North Wootton Academy Pupils