Emneth Academy

Primary Hollycroft Road, Emneth, Wisbech, Cambridgeshire PE14 8AY

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 773 75 £281 n/a +1.6%
Y llynedd Data ar gael o Chwe 2024
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 140,000 29,400 £16,300 £5,690 n/a
Trydan data: 1 Maw 2023 - 26 Medi 2023. Nwy data: 8 Ebr 2022 - 14 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 710 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £83 ac wedi cynhyrchu 150 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Sylwch! Mae defnydd nwy yn ystod y tymor wedi cynyddu gan  450% sy'n costio£36 yn ychwanegol bob wythnos. Gwiriwch a yw thermostatau gwresogi wedi'u gosod ar 18°C ​​i arbed ynni.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,800 1,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,200 3,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£5,800 10,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£1,500 2,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor