Sheringham Woodfields School

Special Holt Road, Sheringham NR26 8ND

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,840 351 £426 n/a +23%
Y llynedd 141,000 16,200 £21,200 £17,300 -13%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd Data ar gael o Awst 2024
Trydan data: 1 Medi 2018 - 17 Medi 2023. Nwy data: 4 Awst 2023 - 1 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£17,000 19,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,400 2,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£850 960 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaen trydan
£5,700 6,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
4 o weithredoedd

Ychwanegwyd amseryddion at argraffwyr a llungopïwyr

Maw 27ain Meh 2023

Diffoddwyd goleuadau ac offer TG ar ôl ysgol

Sul 18fed Meh 2023

Gwiriwyd seliau drws oergell a rhewgell

Sul 18fed Meh 2023

Gosodwyd goleuadau gyda synwyryddion deiliadaeth

Iau 1af Meh 2023
2023
3 o weithredoedd

Trafodwyd effeithlonrwydd ynni gan llywodraethwyr yr ysgol

Sul 28ain Mai 2023

Dechreuwyd ymgyrch diffodd ysgol gyfan

Llun 1af Mai 2023

Creu a chynnal rhestr diffodd gwyliau

Llun 1af Mai 2023
2023
1 weithred

Dechreuwyd ymgyrch i agor bleindiau a diffodd goleuadau

Llun 3ydd Ebr 2023
2023
1 weithred

Hanner tymor - amser i ddiffodd

Sul 12fed Chwe 2023
2022
1 weithred

Diffodd dros y gaeaf

Mer 14eg Rhag 2022

Sheringham Woodfields School Staff

Sheringham Woodfields School Pupils