John Grant School

Special St George's Drive, Caister-on-Sea, Great Yarmouth, Norfolk. NR30 5QW

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 5,470 903 £820 n/a +7.8%
Y llynedd 254,000 36,000 £38,100 £33,300 +1.1%
Nwy Wythnos ddiwethaf 156 32.8 £4.69 n/a +106%
Y llynedd 148,000 31,200 £4,450 dim -45%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 17 Medi 2023. Nwy data: 1 Medi 2018 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£140 1,900 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£3,100 3,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£33,000 37,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£18,000 20,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,100 7,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Mer 1af Maw 2023

John Grant School Pupils