Thomas Gainsborough School

Secondary Wells Hall Road, Gt. Cornard CO10 0NH

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 17,700 1,810 £2,650 n/a -3.2%
Y llynedd 912,000 152,000 £137,000 £82,900 -11%
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,160 453 £64.80 n/a +4.3%
Y llynedd 639,000 134,000 £19,200 dim n/a
Trydan data: 31 Maw 2019 - 26 Medi 2023. Nwy data: 7 Hyd 2021 - 19 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 79 kW yn y gaeaf i 45 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £10,000 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 980 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £99 ac wedi cynhyrchu 180 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£13,000 16,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£4,200 30,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£45,000 50,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£83,000 92,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£2,100 15,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion a staff yn gosod targed lleihau ynni

Mer 17eg Mai 2023
2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Mer 1af Chwe 2023

Thomas Gainsborough School Pupils