Bedford Academy

Secondary Mile Road, Bedford MK429TR

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 15,300 2,430 £5,020 n/a -1.1%
Y llynedd 836,000 122,000 £168,000 £118,000 -14%
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,350 494 £340 n/a -8.3%
Y llynedd 726,000 152,000 £33,100 dim -7.3%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 22 Medi 2023. Nwy data: 19 Rhag 2018 - 22 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£42,000 23,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£15,000 21,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£210,000 110,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£190,000 98,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£14,000 20,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd