Nelson Academy

Primary Nursery Road, Downham Market, Norfolk PE38 9PF

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,670 163 £607 n/a -7.2%
Y llynedd 81,900 13,500 £35,000 £3,500 -14%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd Data ar gael o Sad 30 Medi 2023
Trydan data: 1 Hyd 2020 - 28 Medi 2023. Nwy data: 1 Medi 2022 - 31 Maw 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 7.1 kW yn y gaeaf i 4.1 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,500 yn flynyddol.
Rheolydd thermostatig yr ysgol yn 0.80 yw uwch na'r cyfartaledd. Gwerth cyfartalog ar gyfer ysgolion yw 0.62 a gwerth perffaith yw 1.0. Po isaf yw'r gwerth o dan 1.0, y gwaethaf yw rheolaeth thermostatig yr ysgol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£6,800 3,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£3,300 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£1,200 2,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£3,100 1,500 kg CO2
£11,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Gwe 1af Medi 2023
2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Mer 28ain Meh 2023
2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Mer 1af Maw 2023