Upwell Academy

Primary School Road, Upwell, Wisbech, Cambridgeshire PE14 9EW

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,200 245 £438 n/a +12%
Y llynedd 61,200 10,400 £26,400 £11,600 -2.5%
Trydan data: 1 Hyd 2020 - 20 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£5,700 2,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£9,700 4,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£4,800 2,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£950 450 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,800 920 kg CO2
£7,300 Dysgu rhagor