Avonbourne Boys' Academy

Secondary Harewood Avenue, Bournemouth BH7 6NY

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 269,000 44,000 £54,100 £5,220 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 5,700 1,200 £433 n/a +72%
Y llynedd Data ar gael o Chwe 2024
Trydan data: 1 Tach 2021 - 17 Medi 2023. Nwy data: 28 Chwe 2023 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

O Na! Mae defnydd cyfartalog trydan yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 19% o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Eich defnydd trydan wythnosol ar gyfartaledd yn ystod gwyliau'r Haf oedd 3,700 kWh o gymharu â3,100 kWh yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr haf.  
Beth allwch chi ei ddiffodd i arbed ynni yn ystod y gwyliau nesaf?
Newyddion Drwg!  Mae defnydd trydan eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf 2023 wedi cynyddu 36% o gymharu â Haf 2022. RhwngDydd Sadwrn 22 Gorff 2023 a Dydd Sul 3 Medi 2023 gwnaethoch ddefnyddio 23,000 kWh sydd wedi costio £4,600. Mae hyn yn gynnydd o 6,100 kWh o gymharu â'r un cyfnod yn ystod y gwyliau llynedd ac wedi rhyddhau 67 kg CO2 ychwanegol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£10,000 8,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£3,000 17,000 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaen trydan
£16,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£3,700 10,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Avonbourne Boys' Academy Pupils