Aston Hall Primary School

Primary Church Lane, Aston, Sheffield S26 2AX

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,540 152 £584 n/a -2.3%
Y llynedd Data ar gael o Rhag 2023
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,320 487 £336 n/a +70%
Y llynedd Data ar gael o Awst 2024
Trydan data: 31 Rhag 2022 - 25 Medi 2023. Nwy data: 16 Awst 2023 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 39% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £4,100 dros y flwyddyn nesaf. 
O Na! Mae defnydd cyfartalog trydan yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 37% o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Eich defnydd trydan wythnosol ar gyfartaledd yn ystod gwyliau'r Haf oedd 660 kWh o gymharu â480 kWh yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr haf.  
Beth allwch chi ei ddiffodd i arbed ynni yn ystod y gwyliau nesaf?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,100 860 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£6,800 4,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - adolygu amseriadau gwresogi

Gwe 21ain Ebr 2023

Aston Hall Primary School Pupils