Alway Primary School

Primary Aberthaw Road, Newport NP19 9QP

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,070 206 £829 n/a +4.5%
Y llynedd Data ar gael o Iau 12 Hyd 2023
Nwy Wythnos ddiwethaf 774 162 £77.40 n/a +9.8%
Y llynedd 412,000 86,600 £15,700 £4,920 -15%
Trydan data: 12 Hyd 2022 - 20 Medi 2023. Nwy data: 13 Ebr 2021 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£15,000 6,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£6,600 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£6,200 34,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£1,100 2,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gwella eich rheolaeth thermostatig
£11,000 23,000 kg CO2
£1,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwahodd arbenigwr

Gwe 7fed Hyd 2022
2022
3 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Penodi monitoriaid ynni disgyblion ym mhob dosbarth

Gwe 23ain Medi 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Cymryd rhan mewn gweithdy Cyflwyniad i Sbarcynni

Gwe 16eg Medi 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Byddwch yn Arwr Ynni

Gwe 16eg Medi 2022

Alway Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Alway Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop