Pennar Community School

Primary Owen Street, Pennar, Pembroke Dock SA72 6SL

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,580 156 £670 n/a +2.2%
Y llynedd 76,300 12,600 £20,300 £7,610 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 527 111 £48.40 n/a -9.1%
Y llynedd 97,300 20,400 £3,990 dim -15%
Trydan data: 23 Maw 2022 - 25 Medi 2023. Nwy data: 1 Medi 2018 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd nwy!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 5.5 kW yn y gaeaf i 3.3 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £4,000 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 640 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £89 ac wedi cynhyrchu 120 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,500 620 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,800 4,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£11,000 4,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£860 2,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£4,600 1,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Darganfyddwch pam mae gwastraff bwyd yn ddrwg i'r blaned

Iau 14eg Medi 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Iau 14eg Medi 2023
2023
3 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Calculating the amount of carbon stored in the trees on our school grounds

Iau 9fed Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Ysgrifennu cynllun gweithredu ynni ar gyfer eich ysgol

Iau 2ail Maw 2023

Started working towards an energy saving target

Mer 1af Maw 2023
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion yn rhannu eu gwaith arbed ynni gyda chynulleidfa ehangach

Mer 2ail Tach 2022
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Dysgu rhagor am COP27

Maw 25ain Hyd 2022
2022
2 o weithredoedd

Wedi cael archwiliad ynni

Maw 28ain Meh 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Staff a disgyblion yn derbyn archwiliad ynni Sbarcynni

Maw 21ain Meh 2022
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Rhoi thermomedrau ym mhob ystafell ddosbarth i fonitro tymheredd yr ystafell

Gwe 1af Ebr 2022

Pennar Community School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Pennar Community School mewn partneriaeth â Sustainable Schools Pembrokeshire a Egni Coop