Caerleon Comprehensive School

Secondary Cold Bath Road, Caerleon NP18 1NF

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 6,980 674 £2,790 n/a -0.3%
Y llynedd 409,000 56,800 £101,000 £11,100 +5.0%
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,630 553 £263 n/a -4.1%
Y llynedd 1,000,000 211,000 £39,600 £3,700 +5.2%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 1 Hyd 2023. Nwy data: 1 Medi 2018 - 1 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yn anffodus nid ydych yn cyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan a nwy
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 42 kW yn y gaeaf i 19 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £12,000 yn flynyddol.
Mae defnydd trydan blynyddol wedi cynyddu 20,000 kWh o gymharu â'r llynedd. Beth allwch chi ei ddiffodd i wneud gwahaniaeth?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£21,000 44,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£14,000 30,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£24,000 10,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£8,200 44,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£6,800 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Mer 5ed Hyd 2022
2022
4 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Maw 15fed Maw 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Mer 9fed Maw 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddi defnydd o ynni eich ysgol - pan fydd disgyblion yn yr ysgol

Mer 9fed Maw 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddi data solar ysgol

Mer 9fed Maw 2022
2021
4 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Deall sut mae ein hallyriadau carbon yn achosi'r Effaith Tŷ Gwydr a'r Newid yn yr Hinsawdd

Iau 4ydd Tach 2021

Cwblhawyd gweithgaredd: Dysgu o ble mae ein trydan a nwy yn dod a’u heffaith ar yr amgylchedd

Iau 4ydd Tach 2021

Cwblhawyd gweithgaredd: Cymryd rhan mewn gweithdy Cyflwyniad i Sbarcynni

Iau 4ydd Tach 2021

Cwblhawyd gweithgaredd: Dysgu am Ynni Cymunedol

Iau 4ydd Tach 2021

Caerleon Comprehensive School Staff

Caerleon Comprehensive School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Caerleon Comprehensive School mewn partneriaeth â Egni Coop