Stepaside Primary School

Primary Carmarthen Road, Kilgetty, Pembrokeshire SA68 0UG

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 652 61.7 £276 n/a +0.5%
Y llynedd 27,800 4,620 £7,390 £2,010 +0.2%
Nwy Wythnos ddiwethaf 672 141 £61.70 n/a +4.1%
Y llynedd 95,300 20,000 £4,020 dim -21%
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 26 Medi 2023. Nwy data: 27 Hyd 2020 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,100 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £98 ac wedi cynhyrchu 210 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Da iawn! Mae defnydd nwy dros y y llynedd o 95,000 kWh yn isel o gymharu ag ysgolion tebyg. Fodd bynnag, gwnaeth gynhyrchu 20,000 kg CO2 o hyd a chostiodd £4,000, beth allwch chi ei wneud i'w leihau ymhellach?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,400 570 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,400 3,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,800 1,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,100 2,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£3,200 1,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Mynychwyd hyfforddiant Sbarcynni

Mer 20fed Medi 2023
2023
1 weithred

Uwchraddiwyd goleuadau diogelwch i LED

Iau 24ain Awst 2023
2023
1 weithred

Changed heating start time

Llun 30ain Ion 2023
2022
1 weithred

Uwchraddiwyd byrddau gwyn

Mer 7fed Rhag 2022

Stepaside Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Stepaside Primary School mewn partneriaeth â Sustainable Schools Pembrokeshire a Egni Coop