Dangosfwrdd Oedolion

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,600 122 £240 n/a +2.4%
Y llynedd 66,500 7,740 £9,970 £4,510 +1.5%
Nwy Wythnos ddiwethaf 6,010 1,260 £180 n/a -18%
Y llynedd 197,000 41,400 £5,920 £572 -31%
Trydan data: 19 Maw 2020 - 25 Maw 2023. Nwy data: 23 Ion 2019 - 25 Maw 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,100 3,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£4,500 5,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£3,000 3,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,800 13,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£470 6,600 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Bydd yn Rhyfelwr Ynni

Gwe 18fed Maw 2022
2022
7 o weithredoedd

Mynychwyd hyfforddiant Sbarcynni

Mer 16eg Chwe 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion yn cwrdd â'r pennaeth a llywodraethwyr yr ysgol i greu polisi ynni

Mer 16eg Chwe 2022

Wedi cael archwiliad ynni

Maw 15fed Chwe 2022

Newidiwyd tymheredd a osodwyd ar wres canolog

Iau 10fed Chwe 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Deall sut mae ein hallyriadau carbon yn achosi'r Effaith Tŷ Gwydr a'r Newid yn yr Hinsawdd

Iau 10fed Chwe 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Dysgu o ble mae ein trydan a nwy yn dod a’u heffaith ar yr amgylchedd

Iau 10fed Chwe 2022

Cyflwynwyd polisi ar dymheredd ystafell ddosbarth

Iau 10fed Chwe 2022
2021
2 o weithredoedd

Dechreuwyd ymgyrch i agor bleindiau a diffodd goleuadau

Iau 25ain Tach 2021

Arall

Iau 25ain Tach 2021

Saundersfoot Community Primary School Staff

Saundersfoot Community Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Saundersfoot Community Primary School mewn partneriaeth â Sustainable Schools Pembrokeshire a Egni Coop