Tenby CIW Primary School

Primary Heywood Lane, Tenby, Pembrokeshire SA70 8BZ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,170 189 £918 n/a +2.0%
Y llynedd 93,000 13,700 £24,900 £12,900 +8.3%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,970 414 £181 n/a +1.3%
Y llynedd 181,000 38,000 £8,070 dim -11%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 28 Medi 2023. Nwy data: 1 Medi 2018 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yn anffodus nid ydych yn cyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan a nwy
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,100 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £130 ac wedi cynhyrchu 200 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 2%, gan gostio £18 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£6,900 2,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£20,000 8,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£16,000 6,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£660 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£910 2,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Iau 1af Rhag 2022

Tenby CIW Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Tenby CIW Primary School mewn partneriaeth â Sustainable Schools Pembrokeshire a Egni Coop