Prendergast Primary School

Primary Stokes Avenue, Haverfordwest, Pembrokeshire SA61 2RE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 3,000 232 £1,270 n/a +5.9%
Y llynedd 129,000 16,000 £35,500 £15,500 -17%
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,640 555 £243 n/a +13%
Y llynedd 217,000 45,600 £10,200 dim +18%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 24 Medi 2023. Nwy data: 1 Medi 2018 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

O Na! Mae defnydd cyfartalog trydan yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 13% o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Eich defnydd trydan wythnosol ar gyfartaledd yn ystod gwyliau'r Haf oedd 1,700 kWh o gymharu â1,500 kWh yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr haf.  
Beth allwch chi ei ddiffodd i arbed ynni yn ystod y gwyliau nesaf?
Newyddion Drwg!  Mae defnydd trydan eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf 2023 wedi cynyddu 2.9% o gymharu â Haf 2022. RhwngDydd Mawrth 25 Gorff 2023 a Dydd Sul 3 Medi 2023 gwnaethoch ddefnyddio 10,000 kWh sydd wedi costio £4,300. Mae hyn yn gynnydd o 290 kWh o gymharu â'r un cyfnod yn ystod y gwyliau llynedd ac wedi rhyddhau 510 kg CO2 ychwanegol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,400 960 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£4,500 10,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£20,000 7,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£24,000 9,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,900 4,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Maw 12fed Medi 2023
2022
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynhaliwch Ddiwrnod Haenu i Fyny Pweru i Lawr

Gwe 14eg Hyd 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Gwe 7fed Hyd 2022
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwahodd arbenigwr

Llun 26ain Medi 2022
2022
4 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Adolygu a myfyrio/ Gwiriad dilynol

Maw 26ain Ebr 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynllunio a chynnal ymgyrch i ddiffodd goleuadau a defnyddio golau naturiol ar ddiwrnodau heulog

Maw 5ed Ebr 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal digwyddiad â thema yn canolbwyntio ar ddefnydd ynni

Maw 5ed Ebr 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Dysgu am bŵer dŵr

Gwe 1af Ebr 2022
2022
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Llun 28ain Maw 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddi data solar ysgol

Mer 23ain Maw 2022

Prendergast Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Prendergast Primary School mewn partneriaeth â Sustainable Schools Pembrokeshire a Egni Coop