Ysgol Gyfun Gwent is Coed

Secondary Duffryn Way, Duffryn, Newport NP10 8BX

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,310 186 £923 n/a +6.6%
Y llynedd 159,000 22,800 £35,900 £10,400 -25%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,400 294 £140 n/a +57%
Y llynedd 164,000 34,400 £7,600 dim -19%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 26 Medi 2023. Nwy data: 13 Ebr 2021 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan a nwy!
Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 55 kWh o nwy gan gostio £5.50. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!
Sylwch! Mae defnydd nwy yn ystod y tymor wedi cynyddu gan  48% sy'n costio£46 yn ychwanegol bob wythnos. Gwiriwch a yw thermostatau gwresogi wedi'u gosod ar 18°C ​​i arbed ynni.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£1,200 4,900 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£3,400 7,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£23,000 9,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£2,100 4,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£14,000 5,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
6 o weithredoedd

Wedi cael archwiliad ynni

Gwe 7fed Gorff 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion yn cwrdd â'r gofalwr neu reolwr safle i drafod eu rôl mewn arbed ynni

Gwe 7fed Gorff 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion yn cyfarfod â staff y gegin i drafod eu rôl mewn arbed ynni

Gwe 7fed Gorff 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Ymchwilio i sut mae dŵr poeth yr ysgol yn cael ei gynhesu

Gwe 7fed Gorff 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Siarad â'r gofalwr am ddiffodd y gwres a'r dŵr poeth yn ystod gwyliau'r ysgol

Gwe 7fed Gorff 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Staff a disgyblion yn derbyn archwiliad ynni Sbarcynni

Maw 4ydd Gorff 2023
2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cael gwybod am ginio - cyfweld â staff y gegin

Llun 26ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion yn siarad â gofalwr yr ysgol am wella rheolyddion gwresogi

Gwe 23ain Meh 2023
2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Dylunio posteri i atgoffa disgyblion i beidio â gwastraffu bwyd

Iau 27ain Ebr 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Creu posteri arbed ynni

Iau 27ain Ebr 2023

Ysgol Gyfun Gwent is Coed Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Ysgol Gyfun Gwent is Coed mewn partneriaeth â Egni Coop