Birchgrove Comprehensive School

Secondary Birchgrove Comprehensive School, Birchgrove Road, Birchgrove, Swansea SA7 9NB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 5,340 515 £1,980 n/a +1.2%
Y llynedd 241,000 40,700 £57,700 £25,500 -19%
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,000 421 £211 n/a +31%
Y llynedd 449,000 94,300 £18,100 £10,700 -9.6%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 26 Medi 2023. Nwy data: 13 Ebr 2021 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan a nwy!
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,200 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £130 ac wedi cynhyrchu 230 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 100 kWh o nwy gan gostio £11. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£16,000 7,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£39,000 18,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£3,600 7,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£12,000 61,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£8,000 3,800 kg CO2
£26,000 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
10 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Harneisio'r gwynt

Gwe 30ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwnewch de haul

Gwe 30ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Dilyn ynni'r haul

Gwe 30ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Monitro a yw cyfarpar trydanol a golau yn cael eu gadael wedi'u cynnau neu yn y modd segur ar ôl ysgol

Gwe 30ain Meh 2023

Wedi cael archwiliad ynni

Mer 28ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion yn cwrdd â'r gofalwr neu reolwr safle i drafod eu rôl mewn arbed ynni

Gwe 23ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion yn cyfarfod â staff y gegin i drafod eu rôl mewn arbed ynni

Gwe 23ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Monitro lefelau golau mewn ystafelloedd dosbarth

Gwe 23ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynllunio a chynnal ymgyrch i ddiffodd goleuadau a defnyddio golau naturiol ar ddiwrnodau heulog

Gwe 23ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Ysgrifennu polisi ar gau drysau a ffenestri allanol pan fydd y gwres ymlaen

Gwe 23ain Meh 2023

Birchgrove Comprehensive School Staff

Birchgrove Comprehensive School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Birchgrove Comprehensive School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council