Puncheston Community Primary School

Primary Puncheston, Haverfordwest, Pembrokeshire SA62 5RL

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 267 53.5 £113 n/a -66%
Y llynedd 28,800 4,830 £7,460 £4,020 n/a
Trydan data: 21 Medi 2021 - 17 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Newyddion Drwg!  Mae defnydd trydan eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf 2023 wedi cynyddu 18% o gymharu â Haf 2022. RhwngDydd Mawrth 25 Gorff 2023 a Dydd Sul 3 Medi 2023 gwnaethoch ddefnyddio 2,000 kWh sydd wedi costio £840. Mae hyn yn gynnydd o 300 kWh o gymharu â'r un cyfnod yn ystod y gwyliau llynedd ac wedi rhyddhau 36 kg CO2 ychwanegol.
O Na! Mae defnydd cyfartalog trydan yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 9.4% o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Eich defnydd trydan wythnosol ar gyfartaledd yn ystod gwyliau'r Haf oedd 340 kWh o gymharu â310 kWh yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr haf.  
Beth allwch chi ei ddiffodd i arbed ynni yn ystod y gwyliau nesaf?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£3,000 1,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£6,600 2,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,200 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£480 190 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,600 660 kg CO2
£5,700 Dysgu rhagor

Puncheston Community Primary School Staff

Puncheston Community Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Puncheston Community Primary School mewn partneriaeth â Sustainable Schools Pembrokeshire a Egni Coop