Ysgol Bro Ingli

Primary Long Street, Newport, Pembrokeshire SA42 0TL

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 525 41.2 £222 n/a -14%
Y llynedd 27,400 -497 £7,740 £2,210 -2.0%
Nwy Wythnos ddiwethaf 828 174 £76.10 n/a +12%
Y llynedd Data ar gael o Awst 2024
Trydan data: 1 Medi 2018 - 21 Medi 2023. Nwy data: 15 Awst 2023 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,100 440 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,200 830 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£760 290 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£3,300 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Uwchraddiwyd byrddau gwyn

Llun 24ain Gorff 2023
2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Jen - Energy Warriors

Llun 26ain Meh 2023
2023
6 o weithredoedd

Diffoddwyd oergelloedd a rhewgelloedd yn ystod gwyliau'r ysgol

Mer 31ain Mai 2023

Difoddwyd oeryddion dŵr a boeleri diodydd poeth yn ystod gwyliau'r ysgol

Mer 24ain Mai 2023

Goleuadau mewnol sydd wedi'u huwchraddio i LED

Maw 23ain Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal diwrnod thema teithio cynaliadwy

Iau 4ydd Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Dysgu am offer sy'n defnyddio ynni gartref ac yn yr ysgol

Iau 4ydd Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Creu arddangosfa arbed ynni

Iau 4ydd Mai 2023
2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwahodd arbenigwr

Gwe 28ain Ebr 2023

Wedi dadrewi rhewgelloedd

Gwe 21ain Ebr 2023
Mae Sbarcynni yn cefnogi Ysgol Bro Ingli mewn partneriaeth â Sustainable Schools Pembrokeshire a Egni Coop