St Julian's Primary School

Primary Beaufort Road, Newport NP19 7UB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 3,510 345 £1,400 n/a -1.3%
Y llynedd 155,000 24,600 £40,200 £9,030 +8.1%
Nwy Wythnos ddiwethaf 854 179 £85.40 n/a -8.9%
Y llynedd 282,000 59,100 £9,430 dim -37%
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 28 Medi 2023. Nwy data: 1 Medi 2018 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 13% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £4,100 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 12 kW yn y gaeaf i 8.2 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £4,200 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£18,000 7,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£7,300 3,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£2,300 4,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£14,000 5,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£1,700 3,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

St Julian's Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi St Julian's Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop