Avonwood Primary School

Primary Harewood Avenue, Bournemouth, Dorset BH7 6NB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,080 220 £218 n/a +7.7%
Y llynedd Data ar gael o Chwe 2024
Nwy Wythnos ddiwethaf 318 66.8 £24.20 n/a -74%
Y llynedd 157,000 32,900 £11,900 £2,140 n/a
Trydan data: 22 Chwe 2023 - 17 Medi 2023. Nwy data: 8 Chwe 2022 - 19 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,200 3,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£2,500 6,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£1,600 8,800 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£3,700 10,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£1,500 4,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Avonwood Primary School Pupils