West Huntspill Primary Academy

Primary New Road, West Huntspill, Highbridge, Somerset TA9 3QE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 345 69.4 £94.70 n/a +7.8%
Y llynedd 21,000 3,570 £4,050 £582 n/a
Trydan data: 1 Ebr 2022 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£410 280 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£460 280 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£570 360 kg CO2
£3,500 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
8 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Harneisio'r gwynt

Maw 27ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Adeiladu model o dyrbin gwynt sy'n hofran

Maw 27ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Maw 27ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cael haf FFAN-tastig!

Maw 20fed Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Darganfyddwch pam mae gwastraff bwyd yn ddrwg i'r blaned

Maw 13eg Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Dylunio posteri i atgoffa disgyblion i beidio â gwastraffu bwyd

Maw 13eg Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Dysgu am offer sy'n defnyddio ynni gartref ac yn yr ysgol

Maw 6ed Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Byddwch yn Arwr Ynni

Maw 6ed Meh 2023
2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Dysgu am bŵer dŵr

Gwe 26ain Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Dysgu am bŵer dŵr

Gwe 19eg Mai 2023

West Huntspill Primary Academy Staff

West Huntspill Primary Academy Pupils