St Mary's Primary School, Purton

Primary College Road, Purton, Wiltshire SN5 4AR

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,860 369 £446 n/a +4.4%
Y llynedd Data ar gael o Rhag 2023
Nwy Wythnos ddiwethaf 298 62.6 £19.80 n/a +21%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Trydan data: 5 Rhag 2022 - 19 Medi 2023. Nwy data: 18 Ion 2023 - 19 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£3,300 2,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£13,000 8,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gwella eich rheolaeth thermostatig
£510 1,600 kg CO2
£1,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

St Mary's Primary School, Purton Staff

St Mary's Primary School, Purton Pupils