Alderman Peel High School

Secondary Market Lane, Wells-next-the-Sea, Norfolk NR23 1RB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 5,190 519 £778 n/a -10%
Y llynedd 337,000 55,300 £50,500 £31,400 +5.9%
Nwy Wythnos ddiwethaf 11,300 2,370 £339 n/a +17%
Y llynedd 813,000 171,000 £24,400 £10,800 -19%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 29 Medi 2023. Nwy data: 1 Hyd 2019 - 28 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yn anffodus nid ydych yn cyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan
Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd nwy!
Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 3,100 kWh o nwy gan gostio £93. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!
Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 17.3C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £230.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£130 1,800 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£11,000 78,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£3,600 4,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£31,000 34,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£25,000 28,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

Alderman Peel High School Pupils