Ashwood Spencer Academy

Primary Amber Street, Derby, Derbyshire DE24 8FT

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,670 264 £401 n/a +2.0%
Y llynedd 137,000 22,900 £20,600 £6,420 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,520 530 £75.70 n/a +18%
Y llynedd 427,000 89,700 £12,800 £3,740 -20%
Trydan data: 9 Awst 2022 - 26 Medi 2023. Nwy data: 11 Mai 2021 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd nwy!
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,000 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £62 ac wedi cynhyrchu 210 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 330 kWh o nwy gan gostio £9.80. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,400 9,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£5,600 6,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,500 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,800 3,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£6,400 7,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Wedi cael archwiliad ynni

Mer 28ain Meh 2023
2023
5 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Maw 31ain Ion 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Maw 31ain Ion 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Penodi monitoriaid ynni disgyblion ym mhob dosbarth

Maw 31ain Ion 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Maw 31ain Ion 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion a staff yn gosod targed lleihau ynni

Maw 3ydd Ion 2023
2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Llun 21ain Tach 2022
2022
1 weithred

Cyflwyno diwrnod di-gig ar gyfer ciniawau ysgol

Iau 1af Medi 2022
2021
1 weithred

Uwchraddiwyd byrddau gwyn

Mer 1af Medi 2021
2020
1 weithred

Uwchraddiwyd cyfrifiaduron

Maw 1af Medi 2020

Ashwood Spencer Academy Pupils