Brocks Hill Primary School

Primary Howdon Road, Oadby, Leicestershire LE2 5WP

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 94,200 16,000 £28,900 £6,350 -17%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,490 312 £134 n/a +0.8%
Y llynedd 189,000 39,600 £7,950 £986 -15%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 19 Medi 2023. Nwy data: 1 Maw 2021 - 28 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan a nwy!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 6.3 kW yn y gaeaf i 3.8 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,200 yn flynyddol.
Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,100 1,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£460 2,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£5,100 2,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£6,300 3,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£1,400 7,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

Brocks Hill Primary School Pupils