Barton Park Primary School

Primary Barton Fields Road, Oxford OX3 9WN

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd Data ar gael o Rhag 2023
Nwy Wythnos ddiwethaf 955 201 £28.70 n/a +19%
Y llynedd 129,000 27,200 £3,880 dim n/a
Trydan data: 7 Rhag 2022 - 27 Awst 2023. Nwy data: 12 Ion 2022 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,600 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £49 ac wedi cynhyrchu 340 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,300 2,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£4,300 4,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£870 6,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£270 1,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Barton Park Primary School Pupils