Bassingbourn Village College

Secondary Bassingbourn Village College, South End, Bassingbourn, Royston, SG8 5NJ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 5,280 551 £792 n/a -6.2%
Y llynedd 307,000 30,900 £46,100 £23,000 n/a
Trydan data: 26 Chwe 2022 - 19 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Newyddion Drwg!  Mae defnydd trydan eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf 2023 wedi cynyddu 24% o gymharu â Haf 2022. RhwngDydd Sadwrn 22 Gorff 2023 a Dydd Sul 3 Medi 2023 gwnaethoch ddefnyddio 17,000 kWh sydd wedi costio £2,600. Mae hyn yn gynnydd o 3,200 kWh o gymharu â'r un cyfnod yn ystod y gwyliau llynedd ac wedi rhyddhau 280 kg CO2 ychwanegol.
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 43 kW yn y gaeaf i 15 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £5,000 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£3,100 3,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£23,000 26,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£18,000 21,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,200 2,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Bassingbourn Village College Staff

Bassingbourn Village College Pupils