Baysgarth School

Secondary Barrow Road, Barton upon Humber, North Lincolnshire DN18 5AE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 9,650 1,960 £1,450 n/a +10%
Y llynedd 444,000 74,600 £66,600 £35,200 -4.7%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 595,000 125,000 £17,800 dim n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 19 Medi 2023. Nwy data: 2 Ebr 2022 - 27 Ebr 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 10%, gan gostio £140 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 480 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £72 ac wedi cynhyrchu 81 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£5,600 6,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£4,900 35,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£18,000 21,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£35,000 40,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£2,100 15,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Baysgarth School Pupils