Ben Wyvis Primary School

Primary Leanaig Road IV7 8BE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 4,060 324 £865 n/a +7.3%
Y llynedd 204,000 26,200 £32,900 £24,900 -1.1%
Nwy Wythnos ddiwethaf 90.7 19.1 £2.72 n/a +121%
Y llynedd 2,580 542 £77.50 dim -16%
Trydan data: 10 Chwe 2017 - 25 Medi 2023. Nwy data: 24 Gorff 2018 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd fe wnaethoch chi ddefnyddio 0 kWh o nwy a5,600 kWh o drydan yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr hydref 2022. Diffoddwch eich gwres, dŵr poeth ac offer trydanol i arbed tua£1,200 eleni. 
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 7.3%, gan gostio £61 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£13,000 9,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£33,000 25,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£20,000 16,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£5 35 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£7,700 5,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Ben Wyvis Primary School Pupils