Birchgrove Primary School

Primary Heol Nant Bran Birchgrove Swansea SA7 9LH

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,030 204 £751 n/a +1.6%
Y llynedd 100,000 16,700 £24,100 £4,780 -6.0%
Nwy Wythnos ddiwethaf 654 137 £68.70 n/a +20%
Y llynedd 49,000 10,300 £2,470 dim -23%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 25 Medi 2023. Nwy data: 23 Meh 2021 - 22 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 7.6 kW yn y gaeaf i 5.2 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £2,500 yn flynyddol.
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 10% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £1,900 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£11,000 5,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£490 970 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£170 350 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£5,500 2,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£7,300 3,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Llun 20fed Maw 2023

Birchgrove Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Birchgrove Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council