Blaenymaes Primary School

Primary Blaenymaes Primary Broughton Avenue Blaenymaes Swansea SA5 5LW

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,040 207 £754 n/a -3.1%
Y llynedd 94,500 14,600 £24,200 £12,100 +9.0%
Nwy Wythnos ddiwethaf 498 105 £52.40 n/a +13%
Y llynedd 173,000 36,200 £6,810 £550 +3.7%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 25 Medi 2023. Nwy data: 23 Meh 2021 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,000 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £110 ac wedi cynhyrchu 190 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Mae defnydd trydan blynyddol wedi cynyddu 7,800 kWh o gymharu â'r llynedd. Beth allwch chi ei ddiffodd i wneud gwahaniaeth?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,900 870 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£17,000 7,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£18,000 8,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£7,100 3,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,600 3,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Blaenymaes Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Blaenymaes Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council