Blessed Robert Sutton Catholic Voluntary Academy

Secondary Bluestone Lane, Stapenhill, Burton-on-Trent, Staffordshire, DE15 9SD

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,130 437 £320 n/a +8.3%
Y llynedd 109,000 18,600 £16,400 dim +7.8%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 20 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,800 3,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£2,100 2,600 kg CO2
£19,000 Dysgu rhagor

Blessed Robert Sutton Catholic Voluntary Academy Staff

Blessed Robert Sutton Catholic Voluntary Academy Pupils