St Nicolas Primary School

Primary Locks Hill, Portslade, East Sussex BN41 2LA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,880 185 £452 n/a +6.7%
Y llynedd 96,000 16,300 £17,600 £3,630 -11%
Nwy Wythnos ddiwethaf 563 118 £22.50 n/a +11%
Y llynedd 75,200 15,800 £2,350 dim n/a
Trydan data: 25 Tach 2020 - 26 Medi 2023. Nwy data: 1 Hyd 2021 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan!
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 6.7%, gan gostio £28 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 6.8 kW yn y gaeaf i 3 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,500 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,400 1,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£820 4,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,900 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£4,700 3,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£2,100 1,600 kg CO2
£12,000 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Llun 9fed Ion 2023
2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Sad 1af Hyd 2022

St Nicolas Primary School Pupils