Brigg Primary School

Primary Atherton Way, Brigg DN20 8AR

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,930 393 £290 n/a +9.5%
Y llynedd 93,600 15,700 £14,000 £4,140 +0.3%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 145,000 30,600 £4,360 dim n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 20 Medi 2023. Nwy data: 2 Ebr 2022 - 27 Ebr 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 9.5%, gan gostio £25 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 6.2 kW yn y gaeaf i 4 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £640 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,800 2,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,300 3,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£250 1,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£4,100 4,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£850 960 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Brigg Primary School Pupils