Brinkworth Earl Danby's Primary School

Primary Lower School, Dauntsey Green, Chippenham, SN15 4HU Upper School, School Hill, Brinkworth, SN15 5AX SN15 4HU

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 971 94.3 £234 n/a +2.6%
Y llynedd 48,600 8,060 £11,300 £4,770 +2.8%
Trydan data: 1 Maw 2020 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 4.2 kW yn y gaeaf i 2 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £920 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 300 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £70 ac wedi cynhyrchu 50 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,000 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£4,900 3,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,700 2,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,600 1,200 kg CO2
£9,400 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Mynychwyd hyfforddiant Sbarcynni

Maw 1af Maw 2022
2022
1 weithred

Mynychwyd hyfforddiant Sbarcynni

Maw 1af Chwe 2022

Brinkworth Earl Danby's Primary School Staff

Brinkworth Earl Danby's Primary School Pupils