Brynhyfryd Primary School

Primary Llangyfelach Road Brynhyfryd Swansea SA5 9LN

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,330 92.5 £491 n/a +13%
Y llynedd 55,700 6,330 £13,500 dim -5.4%
Nwy Wythnos ddiwethaf 63.6 13.3 £6.68 n/a n/a
Y llynedd 217,000 45,600 £7,620 £5,400 -27%
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 25 Medi 2023. Nwy data: 23 Meh 2021 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan a nwy!
Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 14.4C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £260.
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 13%, gan gostio £55 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£2,200 8,900 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£5,700 34,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,400 4,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£2,100 4,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Mer 1af Chwe 2023

Brynhyfryd Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Brynhyfryd Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council