Caldecott Primary School

Primary Caldecott Road, Abingdon, Oxon OX14 5HB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,450 127 £550 n/a +3.3%
Y llynedd 73,900 11,600 £17,200 £400 -8.8%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,100 231 £88 n/a +3.5%
Y llynedd 258,000 54,200 £9,390 £2,360 -28%
Trydan data: 28 Ion 2018 - 25 Medi 2023. Nwy data: 13 Mai 2020 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Sylwch! Mae defnydd nwy eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 110% o gymharu â Hanner tymor yr haf. RhwngDydd Sadwrn 22 Gorff 2023 a Dydd Sul 3 Medi 2023 gwnaethoch ddefnyddio 3,900 kWh o nwy sydd wedi costio £310. Wrth addasu ar gyfer newidiadau mewn tymheredd allanol, mae hyn yn dal yn gynnydd o £160 a 420 kg CO2 o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Gofynnwch i reolwr safle’r ysgol wirio’r rheolyddion gwresogi i leihau’r defnydd o nwy yn ystod gwyliau’r ysgol.
Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 17.3C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £170.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,700 4,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,400 3,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£2,700 16,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£1,300 3,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2020
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwneud hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen ar ôl ysgol

Sad 27ain Meh 2020
2020
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Llun 2ail Maw 2020
2020
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Review the Energy Sparks energy usage charts for your school

Maw 25ain Chwe 2020
2019
1 weithred

Caldecott Primary School joined Energy Sparks!

Iau 18fed Gorff 2019

Caldecott Primary School Pupils